Psikolog Desteği

VİP Kişisel Gelişim Kursunda gerçekleştirdiğimiz Ölçme değerlendirme ve rehberlik çalışmalarımızla eşgüdümlü olarak öğrencilerimize sınavlara hazırlık yolunda daha başarılı olmalarını sağlamak amacıyla psikolojik destek sunarak her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda “kendini gerçekleştirmesi” ne ve donanımlı bir birey olarak sorunlarıyla baş edebilmesine yardımcı olmaktır. Aydın VİP Kişisel Gelişim Kursu, öğrencilerimizin hem sınav hem de yaşam başarısını sağlamak amacıyla yola çıktığı bu süreçte Öncelikli Hedeflerimiz öğrencimizin kendi hedefindeki üniversiteyi kazanmasının yanında psiko-sosyal gelişimine de psikoloğumuz desteğiyle yardımcı olmaktır.

Psiko-sosyal Gelişim sürecinde öğrencimizin :

  • • Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirmesine
  • • Kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirmesine
  • • Sorumluluk duygusunu geliştirmesine
  • • Kendini tanıma becerilerini geliştirmesine
  • • Karşısındakini anlama becerilerini geliştirmesine
  • • Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirmesine

psikolog desteğimizle yardımcı olmaya çalışacağız.