Birebir Etüt Çalışmaları

Gerek yaptığımız deneme sınavlarından sonra rehber öğretmenlerimizin incelemesi ile eksik olduğu tespit edilen konulardan gerekse de öğrencimizin bireysel çalışmalarında anlamadığı noktalardaki eksiklerini gidermek için hafta içerisinde öğretmenlerimizden etüt alma imkânı sunulmaktadır.

Öğrencimizin hafta içi üç dersten aldığı birebir etüt eğitimi yardımıyla özel derse gerek duymadan çalışmalarını başarılı bir şekilde götürmektedir.